یکشنبه 20 آبان 1386

سلام

میدونین که تو ماه آذر مسابقات پل ماکارونی توی دانشگاه برگزار میشه و جوایز مسابقه به شرح زیر است:

تیم اول:۳۰۰۰۰۰۰ریال

تیم دوم:۲۰۰۰۰۰۰ریال

تیم سوم:۱۰۰۰۰۰۰ریال

اگر چه به رشتمون ربط نداره ولی واسه من که جالبه! شما رو  نمیدونم.

یکی از بچه ها که اطلاع زیادی در مورد این مسابقات نداشت می گفت بریم مسابقه شرکت کنیم ماکارونی ها رو بگیریم بپزیم ُبخوریم .